Zasady przetwarzania danych osobowych przez Simea Beauty na podstawie artykułu 13 RODO

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Simea Beauty Magdalena Kwiecień z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 32/7, Dąbrowa Górnicza.
 1. Jakie dane przetwarzamy
  Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, adres email oraz historię otwieralności wiadomości.
 1. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale przy tym niezbędne jeżeli chcą Państwo otrzymywać od nas informacje [należy wpisać, czego dotyczy newsletter] lub otrzymać odpowiedź na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy.
 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, wyłącznie w celu przesyłania informacji informacje [należy wpisać, czego dotyczy newsletter] lub otrzymać odpowiedź na pytania zadane poprzez formularz kontaktowy.

  W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zrezygnować z otrzymywania informacji poprzez kliknięcie w link o rezygnacji, który znajduje się w stopce przesyłanych wiadomości Newsletter.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
  Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres: simeabeauty@gmail.com
 1. Czy przetwarzamy w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe (tzw. historia otwieralności) nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywoływać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść wiadomości do oczekiwań odbiorców.
 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe są przez nas udostępnianie podmiotom zajmujących się obsługą systemów informatycznych umożliwiających komunikowanie się z Państwem, w tym dostawcy usługi mailingowej MailChimp®, lecz tylko w tym zakresie, w jakim jest to potrzebne do przesyłania informacji dotyczących działalności Kancelarii, ważnych zmian w prawiei organizowanych przez nas szkoleniach.
 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu ewentualnego wycofania zgody (rezygnacji z otrzymywania informacji), a także po jej wycofaniu wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, takich jak prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Prywatności i zasady ochrony danych osobowych w ramach Diamentowego Programu Lojalnościowego.

1 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest MAGDALENA KWIECIEŃ SIMEA BEAUTY 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 32/7 NIP: 6371971787, zwany dalej SIMEA BEAUTY. SIMEA BEAUTY
będzie mógł przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie i celu określonym zgodnie z polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z tym jak przetwarzamy Twoje dane, możesz skontaktować się bezpośrednio z nami pisząc pod adres simeabeauty@gmail.com.
2 Jakie dane i informacje o Tobie przetwarzamy?
- Dane podane w Karcie przystąpienia do DPL w programie Versum dane rejestracyjne: pełne imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Ich podanie jest dobrowolne, ale bez nich podania nie będziesz mógł dokończyć rejestracji i w pełni korzystać z funkcjonalności Programu DPL, służą one bowiem do poprawnego zbierania Punktów oraz ich wymiany na Nagrody jak również są niezbędne do informowania Cię o ważnych zmianach w Programie oraz kontaktu w celu dostawy zamówionej przez Ciebie Nagrody. - Dane o transakcjach dokonywanych w Programie, liczba przyznanych Punktów, liczba umorzonych Punktów.
3 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
Prowadzenie Programu DPL – w tym naliczanie zebranych przez Ciebie punktów, obsługa wymiany Punktów na Nagrody i rozpatrywanie składanych przez Ciebie reklamacji
Marketing - w tym przesyłanie lub wyświetlanie Ci informacji o towarach lub usługach obecnych
i przyszłych Partnerów Programu oraz samym Programie w tym indywidualnie dobranych ofert
Analizy rynkowe i statystyczne - w tym działania pomagające nam zrozumieć
zwyczaje oraz oczekiwania klientów, aby uczynić ofertę Partnerów i sam Program DPL bardziej
efektywnymi, a nasze oferty dostosować do Twoich potrzeb.
4 Odwołanie zgody
W każdej chwili możesz odwołać udzieloną zgodę pisząc na adres: simeabeauty@gmail.com, lub pod nr telefonu: +48 780 020 924
Odwołanie zgodny pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku odwołania zgody będziemy kontaktować się z Tobą jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu (np. zawiadomienie o stanie Twojego Konta).
5 Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane?
Będziemy przetwarzać Twoje nie dłużej niż okres Twojego uczestnictwa w Programie DPL oraz celem ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Programie przez okres przedawnienia tych roszczeń.
6 Przekazywanie danych
Możemy udostępniać Twoje dane podmiotom trzecim takim jak organy administracji państwowej jeżeli zobowiążą nas do tego na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownej umowy, naszym podwykonawcom wspierającym nas w realizacji kampanii marketingowych, serwisowaniu oprogramowania, dostarczaniu usług teleinformatycznych, a także firmom kurierskim i pocztowym. Zapewniamy należytą ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nas i ponosimy odpowiedzialność za nasze działania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania naszych Partnerów Programu. Każdy Partner Programu odpowiada samodzielnie za ochronę i przetwarzanie danych Uczestnika Programu. W każdym przypadku Partnerzy Programu będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
7 Jakie uprawnienia Ci przysługują?
Przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować kontaktując się z nami na adres simeabeauty@gmail.com:
- Prawo dostępu do danych – masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz do uzyskania dostępu tych danych, w tym otrzymania ich kopii. - Prawo do sprostowania danych – możesz żądać od nas sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Możesz tego dokonać wypełniając ponownie kartę przystąpienia do Programu DPL u jednego z naszych Partnerów Programu i zaznaczając opcję aktualizacja danych - Prawo do usunięcia danych - możesz zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, kiedy, między innymi, nie są one już potrzebne do celów, do których zostały przez nas zebrane. - Prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami, np. kiedy kwestionujesz ich prawidłowość lub legalność ich przetwarzania, - Prawo do przenoszenia danych – możesz otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, wtedy gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany - Prawo do sprzeciwu - możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o uzasadniony interes , którymi się kierujemy, w tym wobec profilowania. W takim przypadku zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych w tym celu. - Prawo do wniesienia skargi – możesz wnieść skargę na to w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Postępowanie w sprawie realizacji powyższych praw jest nieodpłatne. Możesz zostać poproszony/na o uiszczenie stosownej opłaty jedynie w przypadkach zgłoszenie żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna) oraz zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych.
Powyższa opłata uwzględniać będzie jedynie koszty administracyjne związane z realizacją żądania.
Zmiany Polityki Prywatności Niniejsza polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.